‘คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ’ ยุคดิจิตอลไลฟ์

ยุคดิจิตอลไลฟ์

การดำเนินชีวิตในยุคดิจิตอลไลฟ์ ที่มีสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ก็แทบจะทำอะไรได้ทุกอย่างแล้ว เสิร์ซหาข้อมูล ทำธุรกรรมทางการเงิน ชอปปิ้งออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่แหละ กดดันให้หลากหลายธุรกิจและบริการต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนสอนภาษา ก็จำเป็นต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้สอดรับกับยุคสมัย ส่วนแต่ละหลักสูตรจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดนั้น เรามาดูกันเลยดีกว่า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Online Study

กลุ่มผู้ประกอบการใหม่หรือสตาร์ทอัพ ทั้งจากฟากฝั่งอเมริกา ยุโรป หรือเอเชีย หลายราย ได้พัฒนาแพลตฟอร์มสอนภาษา เปิดกว้างให้ครูผู้สอนมืออาชีพ สมัครเล่น และผู้เรียนจากทุกมุมโลก ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ เป็นชุมชนเสริมทักษะภาษาศาสตร์ขนาดใหญ่บนโลกออนไลน์ แน่นอนว่าภาษาที่มีผู้สนใจเรียนมากสุด ก็คือ ภาษาอังกฤษ นั่นเอง เรื่องนี้ถือเป็นอีกปัจจัยผลักดันให้ โรงเรียนสอนภาษาหลายแห่งต้องขยับปรับตัว พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผู้เรียนยุคใหม่ ให้สามารถยกระดับด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ทุกวันเวลาและสถานที่ โดยผู้เรียนสามารถจะเลือกลงคอร์สเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่มย่อยไม่เกิน 10 คน ก็ได้

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในลักษณะนี้ ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้น ก็เพื่อการก้าวเท่าทันกับโลกยุคใหม่เช่นกัน โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในอัตราเร่ง ส่งเสริมให้ธุรกิจใหม่ๆ บนโลกไซเบอร์เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ซค้าขายสินค้าผ่านหลายแพลตฟอร์มระดับสากล ทั้งในรูปแบบการเป็นผู้ส่งออก คู่ค้า หรือตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษจึงได้ปรับประยุกต์หลักสูตรรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการเสริมความเข้มข้นของเนื้อหาและให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เช่น ทักษะการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการพรีเซนต์งาน เป็นต้น เพื่อเติมเต็มการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คอร์สเรียนแบบ English for Life

คอร์สเรียนแบบ English for Life

อีกหนึ่งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ก็คงจะเป็น หลักสูตรแบบ English for Life นี่แหละ โดยเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมไปอย่างสิ้นเชิง จากที่เคยต้องมานั่งเลคเชอร์กับอาจารย์ผู้สอน ฟังเทป ดูวีดิโอ ทำแบบฝึกหัด ฯลฯ กันแต่ให้ห้องเรียน แม้จะมีเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันหลายคน แต่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศก็ดูจะจำเจ สถาบันสอนภาษาจำนวนหนึ่ง จึงได้ดีไซน์หลักสูตรขึ้นมาใหม่ จำลองคลาสเรียนให้เหมือนกับห้องครัว ร้านสะดวกซื้อ หรือฟิตเนสกันเลยทีเดียว เพื่อการ Play & Learn แบบครื้นเครงและการเสริมทักษะด้านภาษาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ไม่น่าเบื่อ แถมไม่ต้องกังวลกับเรื่องแกรมม่ามากจนเกินไป เน้นทำความเข้าใจในวัฒนธรรมการสื่อสารเป็นสำคัญ

ไม่ว่าโลกจะปรับ สังคมจะเปลี่ยน การติดต่อสื่อสารหรือทำธุรกิจบนโลกออนไลน์จะมีบทบาทและอิทธิพลมากกว่าออฟไลน์มากเพียงใดก็ตาม

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ก็ยังสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่เคอะเขิน

Comments are closed.

Post Navigation