คะแนน IELTS เพื่อสมัครมหาวิทยาลัยดังในสหราชอาณาจักร

จากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในโลกประจำปี 2018 โดย Times Higher Education  พบว่ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ที่ติด 10 อันดับแรกในจำนวนการจัดอันดับ 200 อันดับ นั้นมีการกำหนด ระดับคะแนน IELTS  ต่ำที่สุด ที่ระดับ 5.5 และสูงที่สุดระดับ 7.5 ดังนั้นหากคุณกำลังมีเป้าหมายในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่อไปนี้ก็ต้องขยันๆกันหน่อย

University of Oxford ติดอันดับที่  1 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  7.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 7.0

University of Cambridge ติดอันดับที่  2 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  7.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 7.0

https://www.ielts.idp.co.th/

Imperial College London ติดอันดับที่  16 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  6.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 6.0

University College London   ติดอันดับที่  16 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  5.5 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 5.5

London School of Economics and Political Science ติดอันดับที่  25 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  7.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 7.0

University of Edinburgh  ติดอันดับที่  27 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  6.5 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 6.5

King’s College London  ติดอันดับที่  36 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  6.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 6.0

 

University of Manchester ติดอันดับที่  54 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  5.5 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 5.5

University of Bristol ติดอันดับที่ 76 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  6.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 6.0

University of Glasgow ติดอันดับที่  80 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  6.5 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 6.5

จะเห็นได้ว่ามีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เกิดโอกาสให้คนที่สอบได้คะแนนระดับ 5.5 สามารถสมัครเข้าเรียนต่อได้ทั้งในระดับ undergraduate และในระดับ postgraduate แต่อย่างไรก็ตามการสอบได้ในระดับ5.5 นั้นก็อาจแสดงได้ว่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ไม่ดีนักเมื่อเข้าไปเรียนแล้วอาจต้องเรียนคอร์สปรับภาษาอีกระยะหนึ่งจึงจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี

 

Comments are closed.

Post Navigation