สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนเลือกคณะเรียนในมหาวิทยาลัย

การเลือกเรียนในคณะและสาขาใดในระดับอุดมศึกษาเป็นหนึ่งในการกำหนดอนาคตของคุณ มากกว่าการใช้เวลาในการศึกษา 4-6 ปี ยังจะเกี่ยวเนื่องถึง ทักษะความสามารถที่จะมีในอนาคตและการเลือกประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงมีสิ่งที่ต้องคำนึงก่อนเลือกคณะเรียนในมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยเรามักพบว่า นักเรียนระดับ ม.6 จำนวนมากที่ยังค้นพบตัวเองไม่เจอ ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร และอยากเรียนอะไร เพื่อให้การเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามีประสิทธิภาพและทำให้ผู้เรียนมีความสุขเราขอนำเอาสิ่งที่ควรคำนึงก่อนเลือกคณะเรียนในมหาวิทยาลัย มาฝากกันให้คิดตาม

เริ่มจากให้ถามตัวเองว่า อยากทำงานอะไร หามีความชอบและรักในอาชีพอะไรให้ไปหาข้อมูลว่าต้องเรียนคณะอะไร แล้ความแตกต่างของการเรียนในสาขาต่างๆของแต่ละคณะนั้นเป็นอย่างไร แต่ละสาขานั้นสาขาใดที่ตอบโจทย์ความต้องการในการประกอบอาชีพมากที่สุด

ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองอยากประกอบอาชีพอะไร  ลองพิจารณาตัวเองว่าชอบหรือถนัดวิชาอะไร  ถ้าไม่ชอบวิชาคำนวน การเรียนวิศวะ หรือบัญชี คงไม่ใช้ทางที่ควรไป หากของภาษาก็แน่นอนว่าคณะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม  เอกภาษา คือสิ่งที่น่าสนใจ  ชอบพูดคุยนำเสนอ ก็อาจจะเข้าทาง การเลือกเรียนนิเทศศาสตร์

พาตัวเองไปชิมลางก่อนเลือกเข้าคณะอะไร เช่น  ลองเข้าค่ายที่แต่ละคณะเปิดรับ  เพื่อที่จะได้ เรียนรู้การเรียนภายในคณะนั้นๆ รู้บรรยากาศ รู้ว่าเรียนแล้วจะจบมาทำงานอะไร

สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนเลือกคณะเรียนในมหาวิทยาลัย

พูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์จริง เช่น รุ่นพี่ที่เรียนคณะนั้นๆ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณะที่กำลังสนใจ  ลองถามว่าการเรียนนั้นต้องเรียนอะไรบ้าง เรียนหนักไหม จบมาหางานอะไร โอกาสในการเรียนต่อ  โอกาสในการหารายได้เป็นอย่างไร จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อได้ดี

พิจารณาจริตของตัวเอง ว่าเหมาะหรือไม่กับการเรียนมรคณะนั้นๆ คนเก่งไม่จำเป็นต้องเรียนหมอ หรือ วิศวะ เสมอไปเพราะคุณอาจไม่ชอบ ถ้าใครไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบการเรียนครูก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ ใครชอบใช้จินตนาการ ถ้าต้องไปอยู่ในคณะที่เน้นการศึกษาจากตำราเท่านั้นก็คงเบื่อได้

พิจารณาค่าใช้จ่ายและความสามารถในการจ่ายของครอบครัว บางคนอยากเรียนในคณะที่ต้องใช้เงินมากอาจเป็นภาระของพ่อแม่มากขึ้นจึงควรพิจารณาจุดนี้ด้วย หากหาแหล่งทุนช่วยเหลือไม่ได้อาจต้องเก็บความอยากเรียนไว้เป็นคนฝัน

สิ่งสุดท้ายที่ควรพิจารณาคือดูทิศทางตลาดงานในอนาคต 4-5 ปีข้างหน้าว่าต้องการคนที่จบสาขาอะไร เป็นหนึ่งในแนวทางของการพิจารณาเลือกคณะที่อยากเรียน แต่ละปี  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีจบใหม่   ปีละประมาณ 3-4 แสนกว่าคน  แต่ความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีเพียง  140,000 คนต่อปี มีแนวโน้มว่า การตกงานของผู้จบระดับปริญญาตรี จะเพิ่มขึ้นทวีคูณ คณะและสาขาที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ คณะวิทยาการการคอมพิวเตอร์ เมื่อจบออกมาทำหน้าที่เป็น   Data Scientist  สาขาการตลาดเพื่อทำ  Digital Marketing  และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

Comments are closed.

Post Navigation